บว.ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม)


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม)  โดยมีคณบดีแต่ละคณะ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสหสาขาวิชาเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม
โพสต์เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.171872 s.

Visitors
Today
69
Yesterday
246
Online
1