บว. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ CMU-EdPEx

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ CMU-EdPEx


เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ CMU-EdPEx  โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.นพ. ณัฐพงษ์  อัครผล, รศ.ดร. ทิพวรรณ  ทั่งมั่งมี,  ผศ.ดร. สิริวดี  ชมเดช และ ผศ. ดร. กรุณา  รักษวิณ  ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
103
Yesterday
246
Online
1