ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 38/2559 เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant)  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน หรือผู้ช่วยวิจัย ของคณะหรือสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ และช่วยแบ่งเบาภาระงานทางการเงินแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานบางส่วนของอาจารย์ <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

Announcement of Graduate School, Chiang Mai University NO.38/2559 Subject: Teaching/Research Assistantship (TA/RA) Scholarship for Graduate Students in Health Science or Related Interdisciplinary Programs for Academic Year 2559 (2016) <>>

     - แบบฟอร์มการรับสมัครทุน (TA/RA) /Application form for TA/RA Scholarship  Download Click

อัพโหลดไฟล์ที่/Upload File : <<>>>

โพสต์เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.140625 s.

Visitors
Today
138
Yesterday
246
Online
1