ผลการพิจารณารางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ผลการพิจารณารางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 36/2559 เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใน 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยประกาศรายชื่อปริญญานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล คือ รางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ จำนวน 17 รางวัล และรางวัลการค้นคว้าอิสระ จำนวน 3 รางวัล <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

โพสต์เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1