บว.จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิเทศสัมพันธ์และการดูแลนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิเทศสัมพันธ์และการดูแลนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิเทศสัมพันธ์และการดูแลนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณาจารย์ และผู้ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของแต่ละคณะเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1