บว.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ


เมื่อวันที่พุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระยะที่ 12 (ระหว่างปี พ.ศ.2560-2564) โดยมีประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสหสาขาวิชา หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ภูสันฟ้ารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ : 27 ตุลาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
64
Yesterday
246
Online
1