บว.ร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ครั้งที่ 3/2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ครั้งที่ 3/2559


เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ครั้งที่ 3/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1-801 (อาคาร 1 ชั้น 8) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โพสต์เมื่อ : 19 ตุลาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.109368 s.

Visitors
Today
65
Yesterday
246
Online
1