คณบดีให้การรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : คณบดีให้การรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 14.00 น. รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Prof. Dr. Manfred Cramer ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจาก Institute of Mental Health Munich, นครมิวนิคสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต (นานาชาติ/ สหสาขาวิชา) เข้าพบ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแหล่งทุนสนับสนุน ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย 

โพสต์เมื่อ : 12 ตุลาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.046875 s.

Visitors
Today
63
Yesterday
246
Online
1