บว. ร่วมพิธีสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. ร่วมพิธีสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ


วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมสถาปนาในวันครบรอบปีที่ 49 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการสู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1