บว. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ”จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ”จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง  “จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ และ อาจารย์ นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต เป็นวิทยากรในการสัมมนา ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ : 3 ตุลาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.046874 s.

Visitors
Today
104
Yesterday
246
Online
1