บว. จัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย TA/RA (รอบที่สอง)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย TA/RA (รอบที่สอง)


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 กันยายน 2559  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย TA/RA (รอบที่สอง)เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่นักศึกษา   ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 30 กันยายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1