บว.จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 4 (Grad Meeting)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 4 (Grad Meeting)


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 “Grad Meetingโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

โพสต์เมื่อ : 29 กันยายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031251 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1