บว. จัดงานมุฑิตาจิตเกษียณงานให้แก่ผู้บริหาร

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดงานมุฑิตาจิตเกษียณงานให้แก่ผู้บริหาร


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 18.00น.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานมุฑิตาจิตเกษียณงานให้แก่ผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พรรณิภา ไพบูลนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตน์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร โอโกโนกิ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 29 กันยายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1