บว.ร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2559


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 06.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2559 “เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างร่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย” เพื่อส่งเสริมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความผู้พันต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเส้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงพระบรมธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 12 กันยายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.156249 s.

Visitors
Today
65
Yesterday
246
Online
1