บว. จัดอบรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดอบรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัน แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร มาเป็นวิทยากรในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร ในหัวข้อเรื่อง : การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ : 26 สิงหาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.156249 s.

Visitors
Today
63
Yesterday
246
Online
1