บว. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเข้าตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2559 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ ประธานกรรมการ   รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท  เจริญใจ กรรมการ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหมกรรมการ ณ ห้อง 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 26 สิงหาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1