บว. ร่วมเปิดศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. ร่วมเปิดศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ OIE Collaborating Centre for Veterinary Services ณ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 22 สิงหาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.140626 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1