บว. จัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัน (TA/RA)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัน (TA/RA)


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2559  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส 59...) ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย    โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุม  และร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่นักศึกษา   ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 บัณฑิตวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 10 สิงหาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
62
Yesterday
246
Online
1