8 ส.ค. 59 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนผลงาน ได้ที่ห้อง ITSC Corner ของบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : 8 ส.ค. 59 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนผลงาน ได้ที่ห้อง ITSC Corner ของบัณฑิตวิทยาลัย


8 ส.ค. 59 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนผลงาน ได้ที่ห้อง ITSC Corner ของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกวันที่ศูนย์เปิดให้บริการโพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015626 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1