บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์  อินทรัคคัมพร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย, บุคลากร, และสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย นายศุภกร วงศ์สุข นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาฯ และหอพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 5 สิงหาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1