บว. มอบดอกไม้แสดงความยินดีครบวาระในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. มอบดอกไม้แสดงความยินดีครบวาระในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย


วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 12/2559

โพสต์เมื่อ : 3 สิงหาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.046874 s.

Visitors
Today
64
Yesterday
246
Online
1