บว.จัดสัมมนา “University Ranking and Pathways to a World-class University”

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดสัมมนา “University Ranking and Pathways to a World-class University”


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา “University Ranking and Pathways to a World-class Universityการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว ในการสัมมนาครั้งนี้มีคณะผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ 

โพสต์เมื่อ : 15 กรกฏาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.140623 s.

Visitors
Today
66
Yesterday
246
Online
1