การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42


การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (The  National Graduate Research Conference) นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ คือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ  ซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ทคบร. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตลอดมา  การประชุมฯ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ  ปี พ.ศ. 2542 จากการริเริ่มในที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.)  ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้แทนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั่วประเทศ  โดยเป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดงานประชุมวิชาการนี้ตลอดมาทุกปี  ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของ ทคบร. ครั้งที่ 42 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017/ngrc.php

โพสต์เมื่อ : 14 มิถุนายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015624 s.

Visitors
Today
67
Yesterday
246
Online
1