บว.จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานคณะกรรมการประจำสหสาขาวิชา เลขานุการ หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1