บว. จัดสัมมนาสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดสัมมนาสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล ผู้ช่วยคณบดี งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพนักศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร โอโนโกกิ ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ได้ให้การต้อนรับ Prof.Sekimizu จาก Tokyo University และให้เกียรติบรรยายหัวข้อสัมมนาเรื่อง “Usefulness of silkworm as an experimental animal for evaluation of medicines and foods” ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031249 s.

Visitors
Today
103
Yesterday
246
Online
1