บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับอาคันตุกะจากไต้หวัน

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับอาคันตุกะจากไต้หวัน


วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 09.00น. - 12.00น. ณ ห้องประชุม 1-316 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Dr.Jik-Chang Leong ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์พร้อมคณะ จาก National Pingtung University of Science and Tecnology, TAIWAN โดยมีประเด็นสนทนาหารือกันในเรื่องการทำความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองสถาบัน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีผู้แทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมหารือด้วยในครั้งนี้

โพสต์เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1