บัณฑิตวิทยาลัยดำหัวอดีตอธิการบดี มช.

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัยดำหัวอดีตอธิการบดี มช.


รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าคารวะและดำหัว ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์ ตะวัน กังวานพงศ์, ศาสตราจารย์นายแพทย์โชติ ธีตรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตุวานนท์ และศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย
โพสต์เมื่อ : 28 เมษายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
176
Yesterday
160
Online
1