สหสาขาวิชานาโนฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายพิเศษ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : สหสาขาวิชานาโนฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายพิเศษ


เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 16.00 น. สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง

  • Amorphous drugs and drug delivery Systems-Considerations on the nano3scale By Prof.Dr. Thomas Rades University of Copenhagen Denmark
  • Tuning Self3nano3emulsion particles for optimal performance By Prof.Dr.Anette Müllertz University of Copenhagen Denmark
  • Locked Nucleic Acids as Promising new nano3medical tool By Dr.Kirsten Andrea Gräser Roche Germany

ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ประจำสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้

โพสต์เมื่อ : 19 เมษายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
64
Yesterday
246
Online
1