บว.แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัยคนใหม่

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัยคนใหม่


รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 8 เมษายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.062501 s.

Visitors
Today
64
Yesterday
246
Online
1