บว. แสดงความยินดีแก่คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. แสดงความยินดีแก่คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน


วันที่ 4 เมษายน 259 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ณ ชั้น 1 อาคารคณะการสื่อสารมวลชน

โพสต์เมื่อ : 4 เมษายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1