บว.ให้การต้อนรับ Assistant Professor Dr. Katherine C. Waters University of Minnesota

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ให้การต้อนรับ Assistant Professor Dr. Katherine C. Waters University of Minnesota


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 Assistant Professor Dr. Katherine C. Waters ประธานหลักสูตร Master Degree in One Health, School of Public Health, University of Minnesota สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกันกับ สหสาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าพบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมกับร่วมการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสหสาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว ครั้งที่ 2/2558 และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร

โพสต์เมื่อ : 25 มีนาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1