ถาม-ตอบ จากการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ถาม-ตอบ จากการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘


ถาม-ตอบ จากการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดย รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มช.โพสต์เมื่อ : 24 มีนาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.140627 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1