บว. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการฯ แต่ละคณะที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 29 กุมภาพันธ์ 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.187501 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1