บว. จัดประชุมปรึกษาหรือการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดประชุมปรึกษาหรือการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุรพล  ดำริห์กุล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และผู้แทนคณาจารย์จาก คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิจิตรศิลป์ และคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1-316 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 29 กุมภาพันธ์ 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.187501 s.

Visitors
Today
105
Yesterday
246
Online
1