การประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : การประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2559


เมื่อวันศุกร์ ที่ 19กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้แทนจาก 24 สถาบันเข้าร่วมประชุม ณห้องประชุมเสลา 1ชั้น 1อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 

โพสต์เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.171873 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1