บว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสโสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสการมาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของทั้งสองสถาบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1