บว.แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสหสาขาวิชาฯ คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ ห้องอาหารนิมมานบาร์ แอนด์ กริลส์ โรงแรมคันทารี ฮิลล์ เชียงใหม่โพสต์เมื่อ : 22 มกราคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1