บว. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นผู้มอบนโยบายในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดประชุมในครั้งนี้

โพสต์เมื่อ : 20 มกราคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1