บว.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย


วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัยแต่ละคณะ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุขที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 11 มกราคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1