บว. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการ iGRC 2015

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการ iGRC 2015


วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015) โดยมี เจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมฯ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์เมื่อ : 8 มกราคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.124998 s.

Visitors
Today
65
Yesterday
246
Online
1