รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ณ ชั้น 3 ห้องรับรอง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 7 มกราคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1