รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ณ ชั้น 3 ห้องรับรอง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 6 มกราคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031251 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1