ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย


วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย โดยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์เมื่อ : 23 ธันวาคม 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.187501 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1