โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล ผู้ช่วยคณบดีงานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มช.-ม.อ.- มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดพิธี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานโพสต์เมื่อ : 23 ธันวาคม 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1