บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมสัมมนาบุคลากร กระตุ้นการสร้างความสุขในการทำงาน

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมสัมมนาบุคลากร กระตุ้นการสร้างความสุขในการทำงาน


วันที่ 16 ธันวาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ : การทำงานอย่างมีความสุข คนหลากหลายรุ่นประทับใจ โดยมี ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนคณบดีและผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรม โดยศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การทำงานอย่างมีความสุข คนหลากหลายรุ่นประทับใจ” กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสุข และเชิญอาจารย์สหรัฐ เจตมโนรมย์ อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมนันทนาการช่วงบ่าย

โพสต์เมื่อ : 16 ธันวาคม 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015626 s.

Visitors
Today
63
Yesterday
246
Online
1