บัณฑิตฯ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากม.อุบล

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บัณฑิตฯ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากม.อุบล


อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และนางพรรณี ลีรพันธุ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางขวัญปวีณ์ พงศ์กสิณปภพ หัวหน้างานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร. อรนุช พวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะ ในโอกาศที่มาดูงานด้านการศึกษานานาชาติทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิศาลวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2558

โพสต์เมื่อ : 16 ธันวาคม 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.187503 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1