ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2558

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2558


เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00น. – 12.00น. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุม ทคบร. ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ และมีรองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

โพสต์เมื่อ : 15 ธันวาคม 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031249 s.

Visitors
Today
104
Yesterday
246
Online
1