การจัดการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา iGRC 2015

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : การจัดการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา iGRC 2015


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา iGRC 2015 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวรายงานการจัดงานฯ ทั้งนี้ได้เชิญ Keynote speaker : Proferssor Dr.Pan Suk Kim, Professer of Public Administration in the College of Government and Bussiness at Yonsei University in South Korea กล่าวปฐกถาเรื่อง “Appropriate Governance, Appropriate Health and Appropriate Technology for Our Life” ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 14 ธันวาคม 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.171875 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1