บว.จัดประชุมแผนปฎิบัติการสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดประชุมแผนปฎิบัติการสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำแผนปฎิบัติการสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เงินบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมฯ ทั้งนี้ได้เชิญ นายสุเมธ สารศรี งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเสนอแนะแนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อเสนอแนะ ในการจัดทำโครงการและกิจกรรม

โพสต์เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.109374 s.

Visitors
Today
63
Yesterday
246
Online
1