บว. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา iGRC 2015

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา iGRC 2015


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา iGRC 2015 ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมของแต่ละส่วนงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส โดยมี ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ

โพสต์เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
104
Yesterday
246
Online
1